Σελίδες στα Ελληνικά Pages in English
Γρήγορη Mετάβαση σε :
Αναζήτηση Βιβλιογραφίας στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Αναζήτηση ηλεκτρονικών πηγών στις Ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  Αναζήτηση Υλικού (Βιβλία, Περιοδικά κτλ) στην Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κρήτης

Δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από οπουδήποτε στον κόσμο με χρήση VPN σύνδεσης.


kallipos

ΕΠΕΑΕΚ

Εγκατάσταση VDN

Προκειμένου να γίνει δυνατή η πρόσβασή σας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  • Από το μενού Έναρξη (Start) επιλέξτε Εκτέλεση (Run) και στο πεδίο Άνοιγμα (Open) γράψτε την εντολή \\libdatastore\VDN\setup.exe.
  • Με τον τρόπο αυτό θα εγκατασταθεί το πρόγραμμα VDN στον υπολογιστή σας. Για να ελέγξετε την ορθότητα των βημάτων εγκατάστασης πατήστε εδώ. Προσοχή! Η εγκατάσταση του VDN γίνεται άπαξ! Το πρόγραμμα παραμένει στο μηχάνημά σας μέχρι να αποφασίσετε εσείς την απεγκατάστασή του (Uninstall Virtual Drive).
  • Ενεργοποιείστε το VDN από το μενού Έναρξη (Start) -> Προγράμματα (Programs) -> Virtual Drive, το πρόγραμμα Virtual Drive Network System. Πρόκειται για το VDN, ένα στιγμιότυπο της εκτέλεσης του οποίου φαίνεται εδώ. Εναλλακτικά μπορείτε να ενεργοποιήσετε το VDN διπλοπατώντας στο εικονίδιο το οποίο εμφανίζεται μετά την εγκατάσταση του VDN, στην γραμμή καταστάσεως των Windows (system tray) στην κάτω δεξιά γωνία της Επιφάνειας Εργασίας του υπολογιστή σας.
1η Οθόνη - Πατήστε Next για να συνεχιστεί η εγκατάσταση

1η Οθόνη

2η Οθόνη - Ορισμός τύπου εγκατάστασης .

Επιλέγουμε πάντα το virtual drive network client. Αν επιλέξουμε το virtualdrive network administrator δεν θα γίνει σωστή εγκατάσταση. Έπειτα κλικάρουμε το next.

2η Οθόνη

3η Οθόνη - Ορισμός Συμφωνητικού.

Επιλέγουμε με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το I accept the terms in the license agreement έπειτα επιλέγουμε next .

3η Οθόνη

4η οθόνη - Καταχώρηση πληροφοριών.

Βάζουμε όπου user name το αντίστοιχο όνομα χρήστη και organization teicrete . Έπειτα επιλέγουμε next.

5η Οθόνη - Ορισμός του καταλόγου όπου θα αντιγραφούν τα αρχεία του VDN.

Εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος (μικρή χωρητικότητα και ύπαρξη άλλου διαθέσιμου δίσκου) μην αλλάξετε τον προτεινόμενο κατάλογο αλλά επιλέξτε next για συνέχεια.


6η Οθόνη - Έναρξη εγκατάστασης .

Αφού έχουν γίνει σωστά τα προηγούμενα βήματα επιλέγουμε install για έναρξη εγκατάστασης ειδάλλως back για να γυρίσουμε πίσω και να διορθώσουμε τυχόν σφάλμα.

7η Οθόνη - Διεξαγωγή εγκατάστασης .

Με την εμφάνιση αυτής της οθόνης βλέπουμε την πρόοδο της εγκατάστασης . Περιμένουμε μέχρι το τέλος αυτής .

7η Οθόνη

8η Οθόνη - (τελευταία)

Αν εμφανιστεί, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς (διαφορετικά πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία). Επιλέξτε Restart Now - για να ενεργοποιηθούν οι όποιες αλλαγές προέκυψαν από την εγκατάσταση του VDN και να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε

.

Το πρόγραμμα θα εγκαταστήσει εικονίδιο έναρξης στην επιφάνεια εργασίας με το οποίο θα μπορεί να γίνει έναρξη του προγράμματος .

Email : webmaster@staff.teicrete.gr