ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ

Πιστοποιητικά Παρακολόυθησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

Το Γραφείο Προσανατολισμού στη Δια Βίου Εκπαίδευση του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση και εμπλουτισμός της κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης» - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σχεδιάστηκε προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα του εκπαιδευτικού αλλά και ευρύτερα κοινωνικού χώρου όπως αυτός διαμορφώνεται στο περιβάλλον της Ενωμένης Ευρώπης και της παγκοσμιοποίησης. Η διαπίστωση ότι διερχόμαστε μια διαδικασία επιταχυνόμενης εξέλιξης των γνώσεων σε όλους τους τομείς, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεχή προσαρμογή των ατόμων στις νέες ειδικότητες αλλά και τη συνεχή προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης, αποτέλεσε τον κυριότερο λόγο για τη δημιουργία αυτής της πρωτοπόρας δομής στο ΤΕΙ Κρήτης.

Το Γραφείο Προσανατολισμού στη Δια Βίου Εκπαίδευση έθεσε από την πρώτη στιγμή ως βασικές προτεραιότητές του, την ανίχνευση, την καταγραφή και την ιεράρχηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΕΙ (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό) ώστε μέσα από την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων να προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης γύρω από ποικίλα θέματα με απώτερο σκοπό την βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων των ενδιαφερομένων. Τα σεμινάρια αυτά οργανώνονται σε συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς και εκτείνονται σε ένα ευρύ θεματικό φάσμα. Στα τρία χρόνια λειτουργίας του, το Γραφείο Προσανατολισμού στη Δια Βίου Μάθησης έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες, έχει οργανώσει δράσεις και έχει συντονίσει ενέργειες που αφορούν τόσο την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όσο και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σε θέματα Επιμόρφωσης Ενηλίκων, έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και έχει υλοποιήσει σειρά σεμιναρίων γύρω από τις ακόλουθες θεματικές :
Εισαγωγή στη χρήση των Η/Υ
Ειδικά Θέματα Πληροφορικής
Ξένες Γλώσσες

Παράλληλα, το Γραφείο Προσανατολισμού στη Δια Βίου Εκπαίδευση, έχει αναπτύξει συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οργανώνονται σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών.

Σημαντική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί ωστόσο και στο χώρο της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, που σηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τη συμμετοχή του Γραφείου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη Δια Βίου Μάθηση Grundtvig. Συγκεκριμένα συμμετέχει στο σχέδιο δράσης 1, Ευρωπαϊκά Σχέδια Συνεργασίας - με τίτλο : <<Εναλλακτικές Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Alternative Methods In Adult Education - AMICA .

Το Γραφείο Δια Βίου Εκπαίδευσης οργάνωσε στο πλαίσιο της συνάντησης του σχεδίου AMICA, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με τις ακόλουθες θεματικές :

"Presentation of an innovative software for interactive exercises - case study: HOT POTATOES"
"Using dramatic techniques in foreign language teaching for adults"
Το σεμινάριο παρακολούθησαν με επιτυχία έλληνες και ξένοι εκπαιδευτές.
Τέλος, το Γραφείο προσφέρει τις υπηρεσίες του και στους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώνοντας κατόπιν συνεννοήσεως με φοιτητικούς συλλόγους και υπεύθυνους σπουδών σεμινάρια γύρω από ποικίλες θεματικές. (Πρώτες Βοήθειες, ομάδες επικοινωνίας και πολιτισμού, παράθυρο στην Ευρώπη)

Γραφείο Προσανατολισμού στη Δια Βίου Εκπαίδευση συμμετέχει σε Ημερίδες - συνέδρια και Προγράμματα με θέμα τη Δια Βίου Εκπαίδευση με σκοπό την παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Τέλος, έχει αναπτύξει μια σημαντική δράση και έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στο σχεδιασμό και συντονισμό εκδηλώσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας (οργάνωση εκθέσεων - ημερίδων – σεμιναρίων)


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

δια βίου εκπαίδευση και μάθηση στην Ευρώπη και τον κόσμο

Ευρωπαϊκή Ένωση :Προγράμματα - Πολιτικές-Δίκτυα

Διεθνείς και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
ποικίλα γνωστικά αντικείμενα


Ημερίδες / Συνέδρια για τη Δια Βίου

Φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης